پیش­ برندگان دانش لجستیک

W3.CSS
گروه عنوان حوزه
پيش برندگان دانش لجستيك
نهادهاي آموزشي
موسسات پژوهشي
اشخاص حقیقی(شامل: مدیران، اساتید، متخصصین، محققین، دانشجویان)

W3.CSS

شماي كلي مدل ارزيابي نهادهاي آموزشي

ساختار
1- وجود رشته یا گرایش آموزشی مجزا
2- وجود مراکز تحقیقاتی با پژوهشکده های وابسته
نیروی انسانی
3- اعضای هیئت علمی دارای تخصص
آموزش
4- دروس ارائه شده
5- دوره های آموزشی ارائه شده
پژوهش
6- پایان نامه ها و رساله های دانشجویی
7- طرح های تحقیقاتی و پروژه های ارتباط با صنعت
توسعه دانش
8- مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی چاپ شده
9- مقالات ارائه شده در همایش های و کنفرانس ها
10- کتاب های تدوینی، ترجمه ای و تالیفی
11-نشریات منتشر شده
12- مشارکت در همایش و کنفرانس
13- مشارکت در نشست و میزگرد
تعاملات
15- تفاهم نامه های آموزشی

W3.CSS

شمای کلی مدل ارزیابی موسسات پژوهشی

ساختار
1- وجود واحد پژوهشی مجزا
نیروی انسانی
2- اعضای هیئت علمی دارای تخصص
آموزش
3- دوره های آموزشی ارائه شده
پژوهش
4- پایان نامه ها و رساله های دانشجویی حمایت شده
6- طرح های پژوهشی جذب شده از بیرون موسسه
6- طرح های تحقیقاتی و پروژه های پژوهشی
توسعه دانش
7- مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی چاپ شده
8- مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
9- کتاب های تدوینی، ترجمه ای و تالیفی
10- نشریات در همایش و کنفرانس
11- مشارکت در همایش و کنفرانس
12- مشارکت در نشست و میزگرد
تعاملات
13- عضویت در انجمن ها، نهادها و تشکل ها
14- تفاهم نامه های آموزشی و پژوهشی

W3.CSS

شمای کلی مدل ارزیابی اشخاص حقیقی

سوابق تحصیلی
1- مدارک تحصیلی
2- موضوع پایان نامه ها و رساله
سوابق آموزشی
3- سوابق تدریس
4- سوابق دریس در دوره های آموزشی و کارگاه ها مرتبط
5- دروس گذارنده شده
6- دوره های آموزشی گذرانده شده
7- پایان نامه ها و رساله های راهنمایی یا مشاوره شده
8- مشارکت موثر در تاسیس دانشکده، تعریف رشته، گرایش و ...
سوابق پژوهشی
9- مقالات چاپ شده در مجلات
10- مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها
11- کتاب های تدوینی، ترجم
12- گزارش های تخصصی
13- مشارکت در طرح های تحقیقاتی و پروژه های کاربردی
سوابق اجرایی
14- مدیر مسئولی، سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات 
15- مسئولیت ها و سوابق اجرایی در حوزه
16- مشارکت در نشست ها و میزگرد های علمی
17- ایفای نقش در کنفرانس ها و همایش ها
18- عضویت در انجمن ها، نهادها و تشکل ها
افتخارات
19- اختراعات، ابتکارات و نوآوری ها
20- اخذ گواهینامه ها