ورود
ثبت‌نام

با استفاده از این فرم، شما می توانید یک ثبت نام اساتید جدید در سیستم درج نمایید.

تصویر
نام * نام خانوادگی * نام پدر * تاریخ تولد *
استان تولد شهر تولد جنسیت * وضعیت تاهل *
کد ملی * وضعیت نظام وظیفه * تاریخ نظام وظیفه *
شماره همراه * آدرس ایمیل
شماره تماس ضروری شماره محل کار
کد مربیگری(دستواره) کد مدرسی دانشگاه جامع
نام سازمان که در حال حاضر اشتغال دارید سمت فعلی
آدرس محل کار فعلی کد پستی محل کار
آدرس محل سکونت کد پستی محل سکونت
شماره حساب بانکی نام بانک
شماره کارت بانکی نام بانک

درج اطلاعات خواسته شده موجب رتبه بندی صحیح مربیان و اساتید خواهد شد
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ مدرک معدل
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ مدرک معدل
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش تحصیلی محل اخذ مدرک معدل
درج اطلاعات خواسته شده موجب رتبه بندی صحیح مربیان و اساتید خواهد شد
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
موسسه / سازمان عنوان دوره مدت دوره دفعات تکرار سال
درج اطلاعات خواسته شده موجب رتبه بندی صحیح مربیان و اساتید خواهد شد
عنوان مقاله نام مجله شماره چاپ سال نشر
عنوان مقاله نام مجله شماره چاپ سال نشر
عنوان مقاله نام مجله شماره چاپ سال نشر
عنوان مقاله نام مجله شماره چاپ سال نشر

عنوان کتاب یا جزوه آموزشی ناشر نوع اثر سال نشر
عنوان کتاب یا جزوه آموزشی ناشر نوع اثر سال نشر
عنوان کتاب یا جزوه آموزشی ناشر نوع اثر سال نشر
عنوان کتاب یا جزوه آموزشی ناشر نوع اثر سال نشر

عنوان پژوهش /طرح تحقیقاتی سازمان متبوع سال نشر
عنوان پژوهش /طرح تحقیقاتی سازمان متبوع سال نشر
عنوان پژوهش /طرح تحقیقاتی سازمان متبوع سال نشر
عنوان پژوهش /طرح تحقیقاتی سازمان متبوع سال نشر
درج اطلاعات خواسته شده موجب رتبه بندی صحیح مربیان و اساتید خواهد شد
نام سازمان مدت به ماه سمت نوع همکاری از سال
تا
نام سازمان مدت به ماه سمت نوع همکاری از سال
تا
نام سازمان مدت به ماه سمت نوع همکاری از سال
تا
نام سازمان مدت به ماه سمت نوع همکاری از سال
تا
نام سازمان مدت به ماه سمت نوع همکاری از سال
تا
درج اطلاعات خواسته شده موجب رتبه بندی صحیح مربیان و اساتید خواهد شد
عنوان درس به ترتیب اولویت 1 زمان پیشنهادی
عنوان درس به ترتیب اولویت 2 زمان پیشنهادی
عنوان درس به ترتیب اولویت 3 زمان پیشنهادی
عنوان درس به ترتیب اولویت 4 زمان پیشنهادی
عنوان درس به ترتیب اولویت 5 زمان پیشنهادی

© ۱۳۹۸ تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت برای وب‌آیکس محفوظ است. طراحی و توسعه توسط Webiox.